Diabetische screening

Een diabetische screening is uitermate belangrijk om risicofactoren op te sporen en de kans op wonden/amputaties te voorkomen!

Tegenwoordig heeft 1 op 12 Belgen diabetes. Tegen 2030 zouden deze cijfers stijgen naar 1 op 10!

Diabetes Mellitus is een chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte verhoogd is. Het is tevens een onzichtbare ziekte. Op straat passeren we dagelijks tientallen personen waarvan 33% van deze groep spijtig genoeg (nog) niet weet dat hij/zij diabetes heeft!

Hoewel het lichaam bij iedereen verandert door het ouder worden, is dit nog meer uitgesproken bij personen met diabetes. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier diabetespatiënten hierdoor, vroeg of laat te maken krijgt met een voetprobleem.

Als er sprake is van diabetes, kunnen de volgende veranderingen zich voordoen:

  • Neuropathie; verminderd gevoel in de voeten
  • Standsafwijkingen; het holler worden van de voeten en het ontwikkelen van hamertenen
  • Verminderde doorbloeding
  • Verminderde mobiliteit in de voetgewrichten
  • Infecties
Blood test

Diabetespatiënten hebben vaak een verminderd gevoel in hun voeten. Hierdoor bestaat het gevaar dat een steentje in de schoen, een wondje aan de voet niet gevoeld wordt. De doorbloeding in de voeten/benen kan verminderd zijn waardoor het genezingsproces vertraagt is.

Hierdoor kan een klein onschuldig probleem snel uitgroeien tot een ernstige infectie, zonder dat de patiënt het zelf in de gaten heeft.

Om deze reden is het zeer belangrijk om uw voeten op regelmatige basis te laten controleren door uw podoloog. Dit gebeurd altijd op voorschrift van de arts. Ons team van podologen screent op risicofactoren, spoort ze op om aan de hand hiervan gerichte tips en adviezen te geven.

Vanuit het RIZIV is er voor diabetespatiënten die in het voortraject, zorgtraject of de conventie zitten, 2 terugbetalingen voorzien bij een podoloog.
Dit op voorschrift van uw huisarts en/of specialist.

Heeft u vragen omtrent bovenstaande informatie of wenst u een afspraak?
Neem dan gerust contact met ons op.